terug

BB-bunker

BB-bunker

Koude Oorlog-monument aan de Seringenlaan

In de periode van de Koude Oorlog werd in 1952 door de Nederlandse regering de wet op de Bescherming Bevolking afgekondigd. Overal in het land werden door de 'BB' vrijwilligers opgeleid om in geval van nood adequaat te reageren. Er werden permanente magazijnen ingericht met noodhulpartikelen en door middel van radio-uitzendingen, brochures ('wenken') en voorlichtingsfilms werden mensen voorgelicht - wat te doen als de bom valt…
Ook het bouwen van schuilmogelijkheden werd een belangrijke taak, evenals het organiseren van netwerken met sirenes, het inrichten van noodkeukens en het opzetten van meetposten. In 1954 volgde de oprichting van de Rijks Mobiele Colonnes, aanvankelijk bedoeld om bemand te worden met vrijwilligers maar sinds 1955 draaiende gehouden door militairen. Deze mobiele colonnes hadden de taak eenheden van de BB-organisatie snel te kunnen verplaatsen en in te zetten in rampgebieden.

In het begin van de jaren tachtig is de Bescherming Bevolking als organisatie ontbonden en werden de taken overgedragen aan het Rode Kruis en de brandweer.

Voor de vele kringen in Nederland werden speciale commandoposten gebouwd. In Apeldoorn gebeurde dit in 1955 met de bouw van een voorziening, een "Commandopost Bescherming Burger Bevolking" op een terrein in de wijk Berg en Bosch. Architectenbureau Postma ontwierp een eenvoudig bakstenen gebouw. Op het dak, dat bestaat uit één grote betonplaat, stond een enorme antenneconstructie om ook in geval van nood te kunnen blijven communiceren. In een klein gebouwtje iets verdrop werd een noodaggregaat, voor als de stroom uit zou vallen.
Ook dit bouwwerkje is nog steeds aanwezig.

In 1962 werd direct westelijk van de BB-commandopost een grote 'Kringcommandopost' aangelegd. Vanuit een onopvallend houten gebouwtje in het bos voert een lange betonnen trap naar beneden, naar een grote bijna vierkante (ongeveer 17,5 x 17 meter) ondergrondse ruimte van beton.
Deze 'bunker' had een luchtbehandelingsinstallatie voor de ventilatie en een vuilwaterkelder voor de opvang van gebruikt huishoudwater van wc's en douches. Hij was  bovendien voorzien van een eigen broninstallatie en van een noodaggregaat dat werkte op fietskracht.

Peter Essink in Wijkblad Berg en Bosch, maart 2009

Info Reacties Streetview