terug

Vroege Dorpsvorming Beekbergen

Vroege Dorpsvorming Beekbergen

Ruitersmolenweg-Stichtingsweg, Beekbergen

Aan de Ruitersmolenweg en de Stichtingsweg in Beekbergen zullen in totaal 37 woningen gebouwd worden. Uit het archeologisch bureau- en booronderzoek was gebleken dat de locatie op de Beekbergerenk ligt en dat een eventueel archeologisch niveau intact was. Daarom is in november door Econsultancy een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In het plangebied van ongeveer 1,4 hectare werden acht proefsleuven van 4 x 40 meter en twee proefsleuven van 4 x 20 meter gegraven. En bij dit onderzoek is een vindplaats ontdekt die meer informatie zal gaan geven over de vroege dorpsvorming van Beekbergen! In totaal zijn 126 sporen aangetroffen en 149 vondsten gedaan. Een deel van de sporen bleken natuurlijke of moderne verstoringen te zijn. 77 van de sporen dateren uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd en 2 sporen zijn, op basis van de vullingskleur, mogelijk van oudere (prehistorische) datum. De archeologisch relevante sporen bevinden zich voornamelijk aan de oostzijde van het plangebied, waarbij de bewoning zich gedurende de eeuwen lijkt te verschuiven. Aan de zuidoost zijde is een erf met een voorlopige datering in de 12e/13 eeuw aangetroffen, terwijl de noordelijke sporen meer richting de 14e/15e eeuw te dateren zijn. Daarnaast zijn er sporen gevonden die mogelijk te relateren zijn aan bewoning die op de kaart van Willem Leenen uit het midden van de 18e eeuw staat. [Deze kaart van de Heerlijckheid het Loo kunt u oproepen via de rubriek 'Kaarten' in het menu rechts].
Op dit moment lijkt het erop dat de westelijke rand van de erven is aangetroffen, maar dat de kern van de nederzettingssporen meer aan de oostkant van het terrein verwacht kunnen worden. Voorafgaand aan de woningbouw zullen in 2015 delen van de vindplaats worden opgegraven. De rest van de vindplaats wordt ter plekke behouden, waarbij het akkerdek van de Beekbergerenk als beschermende laag dient.
Zie ook Middeleeuws Beekbergen.

Ingezonden door: Damon Oogink

Info Reacties Streetview