terug

Middeleeuwse vondsten aan de Arnhemseweg

Middeleeuwse vondsten aan de Arnhemseweg

Arnhemseweg 528, Beekbergen

In juni zijn op een perceel aan de Arnhemseweg 528 in Beekbergen door de Steekproef twee proefsleuven gegraven. Het onderzoek leverde diverse vondsten op, maar deze kwamen vrijwel allen uit de akkerlaag en konden niet aan een vindplaats op deze locatie worden toegeschreven. Wel werd er één spoor aangetroffen dat wijst op middeleeuwse activiteiten op dit perceel. Het spoor betreft de onderkant van een afvalkuil waarin twee scherven Elmpter aardewerk, met een datering tussen 1175-1350, werden gevonden. Opvallende vondsten uit het akkerdek waren twee wandfragmenten van een laatmiddeleeuwse kogelpot en 17 fragmenten ijzerslak, waaronder een fragment van een haardwand en delen van de haardbodem. Daarnaast werden ook enkele nieuwtijdse vondsten gedaan, variërend van enkele scherven roodbakkend aardewerk met een datering tussen de 17e en 19e eeuw tot de aluminium deksel van een verpakking kalmeringstabletten uit de periode 1992-1996. Omdat de vindplaats van slechte kwaliteit is, heeft de gemeente tijdens een veldbezoek besloten dat er geen verder onderzoek hoeft plaats te vinden en is het terrein vrijgegeven voor de bouw van de woning.

Ingezonden door: Rick Nijland

Info Reacties Streetview