terug

Middeleeuws Beekbergen

Middeleeuws Beekbergen

Dorpstraat, Beekbergen

In de herfst van 2002 werd er voorafgaand aan de bouw van het multifunctionele centrum archeologisch onderzoek gedaan. Daar was alle reden voor omdat rond bouwlocatie al eerder vondsten werden blootgelegd. De nabijheid van de oude dorpskerk gaf extra aanleiding om onderzoek te doen.

Het proefbooronderzoek toonde aan dat de grond grotendeels onverstoord. Het plaggendek dat in de middeleeuwen werd opgeworpen om de woeste gronden voor landbouw te kunnen benutten, was nog aanwezig.
Vervolgens werden er acht proefsleuven gegraven.
In sleuf 1 was het profiel van de verschillende akkerlagen duidelijk te zien. De laag op de natuurlijke ondergrond stamde uit de 10de tot de 13de eeuw. In de zevende sleuf werd een greppel blootgelegd waaruit vroeg Middeleeuws aardewerk kwam. Het betrof een fragment van een Pingsdorf-kan, Elmpt aardewerk en enkele handgevormde aarderwerk scherven.
Maar in sleuf 8 werd het nóg interessanter. Daarin werden paalkuilen zichtbaar van 5 boerderijen, een waterput, 7 runderbegravingen en twee andere, verstroorde begravingen.

De huizen in deze nederzetting, die afgaande op de gevonden aardewerkscherven, gesticht moet zijn rond de 12e eeuw, bleken allemaal georiënteerd naar de kerk toe. De runderen die begraven waren, zijn waarschijnlijk een natuurlijk gestorven, vermoedelijk doordat een besmettelijke ziekte binnen de veestapel was.

Behalve deze vondsten werden er ook veel ijzerslakken gevonden. Er mag dan ook worden aangenomen dat er in de omgeving actief ijzer werd bewerkt. Naast de landbouw heeft de ijzerwinning en -bewerking waarschijnlijk een prominente rol gespeeld in het middeleeuwse Beekbergen.

Ingezonden door: Akkelien de Graaf

Info Reacties Streetview