terug

Herberg het Rode Hert

Herberg het Rode Hert

Engelanderweg 27 Beekbergen

Aan het begin van de Konijnenkamp achter het huis aan de Engelanderweg 27 werd er in september 2004 een archeologische opgraving gedaan waarbij een grote hoeveelheid 14de eeuws aardewerk werd gevonden. Dit aardewerk was grotendeels afkomstig van de herberg Het Rode Hert, die hier in de omgeving van de opgraving op een stuk land genaamd de Hertsweide heeft gestaan.
Het is niet bekend vanaf wanneer herberg Het Rode Hert precies bestaan heeft. In archieven is wel een rekening gevonden uit 1432 van de stad Arnhem over een betaling aan Het Rode Hert. De opgegraven scherven aardewerk van potten, drinkgerei en Jacobakannetjes dateren grotendeels uit de veertiende eeuw. Het zijn precies de voorwerpen die je zou verwachten op een plek waar een herberg heeft gestaan. Vermoedelijk bestond de herberg dus al in de veertiende eeuw en was daarmee hoogstwaarschijnlijk de eerste herberg in deze omgeving.
Op de Herenhul hier in de buurt werd tot 1620 recht gesproken. De afgevaardigden van de Gelderse steden logeerden dan in herberg Het Rode Hert. In de buurt van de herberg werd al in 1860 een pot met meer dan achthonderd zilverstukken uit de jaren 1225 tot 1237 opgegraven. Waar de muntencollectie is gebleven, is helaas onbekend.

In 2004 werden opgravingen gedaan door de gemeentelijke archeologische dienst, samen met de Archeologische Werkgroep Apeldoorn. Meer informatie hiierover vindt u op de website archeologie-apeldoorn.

CODA

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview