terug

Groot Panorama

Groot Panorama

Groot Panorama, Beekbergen

De voormalige camping Groot Panorama, nog vroeger Montana geheten, is per 1 januari 2006 teruggegeven aan de natuur. Het provinciale beleid is erop gericht om het kwetsbare natuurgebied van de Veluwe te versterken en wezensvreemde elementen te verwijderen. In dat kader past het opheffen van kazernes en campings.

Het terrein van Groot Panorama is thans in beheer bij de Stichting Natuurmonumenten die het heeft toegevoegd aan het aanpalende natuurgebied Hoeve Delle. Dit gebied is een heuvelachtig voormalig stuifzandgebied dat al in de middeleeuwen door bebossing werd vastgelegd.
Natuurmonumenten heeft de meest onnatuurlijke aanplantingen (zoals thujahagen en Amerikaanse vogelkers) verwijderd. Voor het overige geldt 'klapstoelbeheer'. Dat betekent dat men niets doet, de natuur zijn gang laat gaan en er bij wijze van spreken gezeten op een klapstoel naar kijkt hoe het zich ontwikkelt.
Bekend is dat er in de grond autowrakken zitten. Als sommige lieden op de camping van hun autowrak afwilden was het het makkelijkst en goedkoopst om even met een shovel een gat te schuiven, auto erin duwen en zand erover. Natuurmonumenten heeft niet het plan die wrakken te ver-wijderen. Ze doen geen kwaad, opsporen en verwijderen zou een heleboel werk betekenen en een enorme verstoring van het gebied betekenen.

Ingezonden door: jules de vries

Info Reacties Streetview