terug

Andries van Driesum

Andries van Driesum

Andries van Driesum (1868-1925) was een architect, maar niet zomaar de eerste de beste architect. Hij heeft een onuitwisbare invloed gehad op het gezicht van Apeldoorn en dan met name op het gezicht van de Parken. De geregistreerde bouwaanvragen op de naam van van Driesum in Apeldoorn zijn er in totaal bijna 250.

Andries werd geboren in Leeuwarden op 22 juni 1868 als de zoon van Simon van Driesum en Jacobje Wigersma. Over de bouwkundige opleiding van Andries is niet veel bekend, wel dat hij in Leeuwarden op de HBS heeft gezeten, maar verder niks over zijn vervolgopleidingen. Vader Simon had een grote houthandel in Leeuwarden en misschien dat de jonge Andries via het bouwbedrijf van zijn vader interesse ontwikkelde in het vak.
De precieze datum van zijn huisvesting in Apeldoorn is onbekend, maar vanaf 1890 was hij inwonend op verschillende adressen, waar hij geregistreerd stond als bouwkundige. Vanaf 1892 stond hij bekend als architect en had hij zijn kantoor aan de Stationsstraat. Op een van de adressen waar hij in die vroege periode inwoonde ontmoette hij de leraar Emile Erneste Hartmann. Via Hartmann leerde Andries diens zus Jeanne Albertine kennen, met wie hij in 1897 trouwde. Ze kregen drie kinderen, in 1899 een zoon, in 1902 een dochter die kort na de geboorte overleed en in 1903 weer een dochter. Aan de Bas Backerlaan 4 is nog de eerste steen te zien die daar door de kleine Jan Andries is gelegd. De familie bleef tot 1923 in Apeldoorn wonen en vertrok toen naar Godesberg in Duitsland. Andries van Driesum overleed op 23 juli 1925 in Nijmegen.

Zoals al eerder genoemd ontwierp van Driesum enorm veel, daarom hier een kleine greep uit zijn werk.
Een van de oudste ontwerpen van Andries is het Wilhelminapark 17 uit 1898. In 1899 maakte hij het ontwerp voor villa Kakelbont aan de Canadalaan 46 waar hij zelf ging wonen. In de topgevel is nog een rozet te zien met een aantal architecten-attributen. Na een aantal jaar deed hij deze echter weer van de hand en in 1901 ontwierp hij de villa aan de Bas Backerlaan 4. Andries bouwde deze villa om er te gaan wonen en werken. Om meer ruimte te hebben, plaatste hij in 1906 achter het huis een werkruimte, voorzien van een ruime tekenkamer met een fraaie schouw. Op de pilaren liet hij verschillende bouw- en tekengereedschappen graveren. Hij woonde hier tot zijn vertrek in 1923 naar Duitsland. Hier heeft hij vele ontwerpen gemaakt voor verschillende woonhuizen, winkels en fabrieksgebouwen in Apeldoorn.
Kort hierna participeerde Van Driesum in de "Bouwmaatschappij Apeldoorn". Deze NV gaf opdracht tot de bouw van de villa's aan de Louisalaan 2 tot en met 14 te bouwen. Rond die tijd zijn ook in opdracht van verschillende particulieren de villa's aan de Mariannalaan 2, 4, 6, 13, 15, 17 en de school op nummer 19 gebouwd. Ook aan de Bas Backerlaan in de buurt van zijn woon-werkhuis zijn veel woonhuizen door hem ontworpen. Aan de Bas Backerlaan alleen al 10 huizen, de huisnummers 2 tot en met 10 en 14 tot en met 22.
Een van de meest indrukwekkende bouwwerken van zijn hand, het Berghorstweeshuis uit 1911, is nog steeds te vinden vlakbij het paleis het Loo. Hij ontwierp ook voor fabrieken, waaronder voor van Gelder en von Zeppelin, fabrieksuitbreidingen, woningen en in 1909 de villa aan de Deventerstraat 37 voor de fabrikant Von Zeppelin zelf. Tevens ontwierp hij in 1910 de Prinses Julianatoren aan de Amersfoortseweg voor de heer Middelink.
In zijn ontwerpen is in de beginjaren de invloed van de Jugendstil te ontdekken, met name goed te zien in de villa aan de Mariannalaan 6 uit 1903, de dubbele villa aan de Deventerstraat op de hoek met de Jhr. Molleruslaan uit 1905 en meerdere winkelpanden aan de Hoofdstraat. In latere jaren zien we dat hij zich ook laat inspireren door de Engelse landhuisbouw. In ontwerpen aan de Bas Backerlaan 18 en 22 en aan de Van Heutszlaan 21 en de woning ernaast aan de Van der Heijdenlaan zien we een grof gepleisterde bovenbouw, ook wel bekend als "rough cast".
En tot slot liet hij zich in de sociale woningbouw niet onbetuigd. In 1917 maakte hij in opdracht van de woningbouwvereniging de Goede Woning een ontwerp voor 66 woningen met de daarbij behorende wegenstructuur, welke aan de Daalakkerweg, Kruisakkerweg en Goedewoningweg nog te bewonderen zijn.

Bron: Bert Kompanje

Andries van DriesumAfbeeldingen